seeing the future, shape your career

Проведохме дейности за разпространение на Образование 4.0 заедно с нашите партньорски училища.
Освен това беше направена информационна презентация за учителите.
Съдържанието, разработено по време на полската и българската мобилност, беше изложено в Еразъм кътове.
Всички партньорски училища проведоха Вели 4.0 уебинар за родители.