seeing the future, shape your career

Относно Проект

        Успоредно с бързото развитие на последната революция на Индустрия 4.0, която се случва вече почти десетилетие, ние наблюдаваме промените в света с безпрецедентни темпове. Вече се предвижда със статии, доклади на OECD и WEF, че повечето от съществуващите днес работни места вече няма да съществуват в близко бъдеще. Вместо това новите работни места ще ги заменят. Тази ситуация неизбежно ще формира избора на професия в близко бъдеще, което накара партньорите по този проект, озаглавен „Виждайки бъдещето, изберете кариерата си“, да се обединят.