seeing the future, shape your career

Очаквани Резултати

        За учителите:

  • ще придобият междукултурна и социална компетентност в комуникацията с европейските си колеги,
  • ще се възпита чувството им за инициатива и предприемачество, както и екипен дух,
  • ще се подготвят за актуализиране на тяхната роля като се  адаптират към нуждите и обхвата на инициативата „Образование 4.0“,
  • ще поддържат собственото си професионално развитие, осъзнавайки очакваните умения, които тяхната професия вероятно ще изисква в бъдеще,
  • ще подобрят своите цифрови умения и артистична чувствителност, като разработват съдържание за многоезичния уебсайт, канал в YouTube, брошури и др.

        За учениците:

  • ще придобият междукултурни и социални компетенции в комуникацията със своите европейски връстници,
  • ще подобрят разбирането си за ЕС и ще развият осведомеността относно правата, предоставени от европейското гражданство,
  • ще придобият умения от 21-ви век като живот и кариера, обучение и иновации, информация и медии и технологии.