seeing the future, shape your career

В рамките на нашия проект Erasmus+ K229 School Exchange Partnerships, озаглавен „Виждайки бъдещето, оформете своята кариера“, координиран от нашето училище и финансиран от Турската национална агенция, проведохме краткосрочната съвместна мобилност на персонала „Умения за 21-ви век“ в Сейнт -Пол-сюр-Терноаз, Франция, между 3-9 април 2022 г.

Един от нашите партньори в консорциума, Lycée Professionnel Pierre Mendès France беше домакин на мобилността с участието на учители от Турция, Полша, Италия и България. Срещата започна с презентация „Умения на 21-ви век”, направена от френския екип. Както всички знаем, в бързо променящия се свят с ефекта на революцията на Индустрия 4.0 и технологиите, които тя съдържа, компетенциите и уменията, изисквани от професиите на бъдещето, също се променят. От решаващо значение е да разберем уменията на 21-ви век, една от основните теми на нашия проект, и да дадем на нашите учители и ученици визия в това отношение. След представянето на френския екип, проведохме групови проучвания за уменията на 21-ви век.

Полският екип, един от нашите партньори, ни информира за дигиталната версия на таксономията на Блум, която е ефективен инструмент, който преподавателите използват за създаване на планове за уроци и тестове за насърчаване на критичното мислене, в презентация, наречена „Дигитална таксономия на Блум“. След презентацията обменихме идеи за дигиталната таксономия на Блум в групови проучвания и дейности.

Турският екип ни запозна с темата „Как да създадем класна стая на 21-ви век?“. В презентацията потърсихме отговори на въпроси: как трябва да създадем нашата класна стая и планове за уроци, за да развиваме себе си и нашите ученици с умения от 21-ви век. Обменихме идеи за промяна на ролите учител-ученик, учебната среда и техниките.

След презентациите работихме по групи как да разработване на съдържание и материали, които да използваме в нашите местни дейности и дейности по разпространение.