seeing the future, shape your career

В рамките на нашия проект Erasmus+ K229 за училищни партньорства за обмен, наречен „Виждайки бъдещето, оформете своята кариера“, на който нашето училище е координатор, проведохме мобилността на учители „C1 Final Meeting and Dissemination“ между 03.06.2023 г. – 09.06.2023 г. . Нашият партньор по проекта, ITCG Ferruccio Niccolini, беше домакин на учителски групи от Турция, Франция, Полша и България в Италия.

От името на всички участници бихме искали да благодарим на администраторите, учителите и учениците на нашия партньор ITCG Ferruccio Niccolin за това, че ни посрещнаха по възможно най-добрия начин.