seeing the future, shape your career

Работен Процес

        Обучения и семинари за работа ще бъдат проведени на екипи по проекти от експерти в техните области. Ще бъдат организирани семинари и кътове по Еразъм +, за да се информират учители, ученици и родители. Печатни материали, брошури и списания ще бъдат полезни инструменти, които служат за тази цел. Ще правим образователни посещения в съответните институции, за да  наблюдаваме на място добри примери. Обръщайки светлината на прожекторите на актуализираните роли на учащите и учителите в Образование 4.0, ние също така ще запознаем родителите с термина „Родителство 4.0“ и ще участваме в съзнателния принос към юношеството и планирането на кариерата на техните ученици. Нещо повече, учениците ще влязат в партньорско взаимодействие с ученици от други държави, подобрявайки разбирането си за ЕС и развивайки информираността за правата, предоставени от европейското гражданство.