seeing the future, shape your career


Прилагаме дейностите по разпространение на уеб семинара „Последната революция на индустрия 4.0“, проведен на 14.04.2021 г. в 07:00 ч. в рамките на нашия проект по програма Еразъм + KA229, наречен „Виждайки бъдещето, оформете своята кариера“; това се дължи на участието на наши колеги и студенти от страните, участващи в консорциума по проекта.