seeing the future, shape your career

Цели

        Стремим се да повишим осведомеността относно днешните алтернативи за работа, утрешните възможности за работа и уменията, необходими за придобиване на тези професии. Това със сигурност ще бъде постигнато чрез изучаване на ново разбиране за образованието, наречено „Образование 4.0“, разработено, за да отговори на нуждите на индустрията, като същевременно осигурява изискванията на новите професии.

        В раздела „Виждаме бъдещето“ на нашия проект имаме за цел да накараме учителите, учениците и техните родители да разширят своята визия за бъдещето чрез дейностите на Индустрия 4.0, Образование 4.0 и уменията на 21-ви век. От друга страна; в раздела „Изберете вашата кариера“ целим да допринесем за оформянето на кариерата им чрез различни видове работа във връзка с бъдещи работни места и необходими умения, които ще се извършват в сътрудничество с учители, ученици и родители.