seeing the future, shape your career

Категория: Проект

Очаквани резултати

        За учителите: ще придобият междукултурна и социална компетентност в комуникацията с европейските си колеги, ще се…

Работен процес

        Обучения и семинари за работа ще бъдат проведени на екипи по проекти от експерти в техните…

Цели

        Стремим се да повишим осведомеността относно днешните алтернативи за работа, утрешните възможности за работа и уменията,…