seeing the future, shape your career

Категория: Срещи

В рамките на нашия проект Erasmus+ K229 за партньорствo за училищен обмен , озаглавен „ Виждайки бъдещето, оформете кариерата си “ , координиран от нашето училище и финансиран от Турската национална агенция , проведохме краткосрочната съвместна мобилност на персонала „ Jobs of Future to Come “ в Истанбул , Турция между 16-22 октомври 2023

Tous les élèves des établissements partenaires ont présenté les différents métiers de demain qui sont actuellement en cours de développement…