seeing the future, shape your career

В рамките на нашия проект Erasmus+ K229 School Exchange Partnerships, озаглавен „Вижте бъдещето, оформете своята кариера“, проведохме краткосрочно събитие за обучение на персонал C3 „Ролята на учители и ученици в образованието 4.0“ в София, България между 20-26 февруари 2022 г. 134 СОУ „Димчо ДЕБЕЛЯНОВ”, един от нашите партньори в консорциума, беше домакин на срещата, на която присъстваха учители от Турция, Италия, Франция и Полша.

Започнахме срещата с представянето на нашето домакинско училище за българската образователна система и обменихме идеи за образователните системи. След това работихме върху новите роли на учители и ученици за “Образование 4.0’’, ново разбиране за образованието в бързо променящия се свят с ефекта на революцията на “Индустрия 4.0’’ и технологиите, които съдържа. Българският екип направи презентация, наречена „Учител 4.0” за смяната на учителските роли с “Образование 4.0”. След това френският екип направи презентация за новите роли учащи се, наречени „Ученици 4.0“.

Разработихме съдържание и материали, които да се използват в нашите местни дейности и дейности по разпространение, чрез групова работа след презентациите

За да допринесе за дейността ни по проекта, генералният мениджър на „Евроконсултанти България С. А. АД” Евгений Иванов сподели своя опит с нас, като направи презентация на тема „Бъдещи професии”. Бихме искали да благодарим на г-н Евгений Иванов, който допринесе значително за основната идея на нашия проект и ни даде визия за много идеи.
Благодарим на директора на училището, учителите и учениците от 134 СОУ „Димчо ДЕБЕЛЯНОВ” за топлото гостоприемство.