seeing the future, shape your career

Kategoria: Projekcie

Oczekiwane Rezultaty

        Nauczyciele; Nabędą interkulturową i społeczną kompetencję w zakresie komunikacji ze swoimi współpracownikami z krajów europejskich, Pogłębią…

Proces Pracy

        Dla zespołów projektowych prowadzone będą szkolenia i seminaria. Aby nauczyciele, uczniowie i partnerzy mogli pozostawać na…

Cele

        Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat współczesnych i przyszłych możliwości zawodowych oraz niezbędnych umiejętności, aby…