seeing the future, shape your career

Cele

        Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat współczesnych i przyszłych możliwości zawodowych oraz niezbędnych umiejętności, aby dostać się do tych zawodów. Z pewnością może to zostać osiągnięte dzięki przestudiowaniu nowego podejścia do edukacji, zwanego Edukacja 4.0, które zostało stworzone, aby sprostać potrzebom przemysłu, jednocześnie dostarczając wymagania dla nowych zawodów.

        W części „Widząc przyszłość” naszym celem jest sprawić, aby nauczyciele, uczniowie oraz ich partnerzy poszerzyli swoją wizję przyszłości poprzez różne aktywności Przemysłu 4.0, Edukacji 4.0 oraz kompetencji XXI wieku. Z drugiej strony, w części „Ukształtuj swoją karierę” naszym celem jest pomoc w kształtowaniu ich karier poprzez różne działania nakierowane na przyszłe zawody i niezbędne umiejętności, co będzie się odbywać we współpracy z nauczycielami, uczniami i partnerami.