seeing the future, shape your career

O Projekcie

        Równolegle z gwałtownymi osiągnięciami obecnej rewolucji przemysłowej 4.0, która trwa niemalże od dekady, obserwujemy zmiany światowe w niespotykanym dotąd tempie. W artykułach oraz raportach OECD oraz WEF zostało już przewidziane, że większość zawodów, które istnieją teraz nie będzie już istniała w najbliższej przyszłości. Zostaną one natomiast zastąpione nowymi, a także pojawią się kolejne. Ta sytuacja, co nieuniknione, w niedalekiej przyszłości ukształtuje wybór profesji, co zawiodło partnerów tego projektu – zatytułowanego „Widząc przyszłość, ukształtuj swoją karierę” – do połączenia się.