seeing the future, shape your career

Oczekiwane Rezultaty

        Nauczyciele;

  • Nabędą interkulturową i społeczną kompetencję w zakresie komunikacji ze swoimi współpracownikami z krajów europejskich,
  • Pogłębią swoją umiejętność podejmowania inicjatywy oraz zdolności przedsiębiorcze, jak również poczucie ducha zespołowego,
  • Przygotują się do zwiększonej roli uczniów i nauczycieli dzięki adaptacji do potrzeb oraz zakresu inicjatywy „Edukacja 4.0”,
  • Podtrzymają świadomość rozwoju zawodowego oraz umiejętności, które mogą być wymagane w przyszłości w ich zawodzie,
  • Poprawią swoje umiejętności cyfrowe oraz wrażliwość estetyczną tworząc treści na wielojęzyczne strony internetowe, kanał YouTube, broszury itp.

        Uczniowie;

  • Nabędą interkulturową i społeczną kompetencję w zakresie komunikacji ze swoimi rówieśnikami z krajów europejskich,
  • Poprawią swoje pojmowanie UE oraz rozwiną świadomość praw gwarantowanych przez obywatelstwo europejskie,
  • Nabędą kompetencje XXI wieku rozumiane jako życie prywatne i kariera; uczenie się i innowacje; informacja, media i technologia.