seeing the future, shape your career

Proces Pracy

        Dla zespołów projektowych prowadzone będą szkolenia i seminaria. Aby nauczyciele, uczniowie i partnerzy mogli pozostawać na bieżąco, organizowane będą Warsztaty oraz spotkania Erasmus+. Materiały drukowane jako broszury i magazyny będą kolejnym przydatnym narzędziem. Będziemy składać wizyty edukacyjne odpowiednim instytucjom, aby na miejscu dokonywać obserwacji i uczyć się na dobrym przykładzie. Kierując uwagę na zaktualizowaną rolę uczniów i nauczyciel w Edukacji 4.0, będziemy także zapoznawać rodziców z terminem „Rodzicielstwo 4.0” oraz zachęcać ich do przyczynienia się do planowania wczesnej dorosłości oraz kariery ich dzieci w sposób świadomy. Co więcej, uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w interakcjach z rówieśnikami z innych krajów, poprawiając swoje pojmowanie UE oraz rozwijając świadomość praw gwarantowanych obywatelom Unii Europejskiej.