seeing the future, shape your career

Wspólnie z naszymi szkołami partnerskimi przeprowadziliśmy działania upowszechniające Edukacja 4.0.
Ponadto przygotowano prezentację informacyjną dla nauczycieli.
Treści opracowane podczas polskiej i bułgarskiej mobilności zostały wyeksponowane w kącikach Erasmusa.
Wszystkie szkoły partnerskie zorganizowały webinarium Parenting 4.0 dla rodziców.