seeing the future, shape your career

Podczas realizacji kolejnego etapu naszego projektu „Poznając Edukację 4.0” gościliśmy w Polsce na krótkim roboczym spotkaniu i szkoleniu dotyczącym wyżej wymienionego zagadnienia.

Udział w spotkaniu trwającym od 10 do 16 października wzięli nauczyciele ze szkół partnerskich. Gospodarzem było LXXV Liceum im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.

Przedstawione prezentacje dotyczyły tematów Edukacji 4.0 oraz Rodzicielstwa 4.0 jako planowe elementy panelu.
Ponadto specjalistka w zakresie Edukacji 4.0, pani Monika Rokicka, przeprowadziła warsztaty dzieląc się z nami najistotniejszymi informacjami o nowym rozumieniu edukacji.
Treść ćwiczeń warsztatowych została również opublikowana na naszych platformach cyfrowych, aby móc wykorzystać je podczas realizacji zadań projektowych w każdej ze szkół partnerskich.

Ze swojej strony serdecznie dziękujemy administracji i nauczycielom – naszym gospodarzom z LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie za koordynowanie wymiany i ich wspaniałą gościnność.