seeing the future, shape your career

W ramach naszego projektu partnerskiej wymiany szkolnej Erasmus+ K229 pod nazwą „Widzieć przyszłość, kształtuj swoją karierę”, którego nasza szkoła jest koordynatorem, w dniach 03.06.2023 – 09.06.2023 zorganizowaliśmy mobilność nauczycieli „C1 Final Meeting and Dissemination”. . Nasz partner projektu, ITCG Ferruccio Niccolini, gościł we Włoszech grupy nauczycieli z Turcji, Francji, Polski i Bułgarii.

W imieniu wszystkich uczestników chcielibyśmy podziękować administratorom, nauczycielom i uczniom naszego partnera ITCG Ferruccio Niccolin za najlepsze możliwe przyjęcie.