seeing the future, shape your career

W ramach naszego projektu Erasmus+ K229 School Exchange Partnerships „Seeing the
Future, Shape Your Career” zorganizowaliśmy w dniach 20-26 lutego w Sofii, Bułgarii,
krótkoterminowe szkolenie kadry C3 „Rola nauczycieli i uczniów w edukacji 4.0” 2022. 134
Liceum „Dimcho DEBELYANOV”, jeden z naszych partnerów konsorcjum, było gospodarzem
spotkania, w którym wzięli udział nauczyciele z Polski, Turcji, Włoch i Francji.

Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji szkoły goszczącej na temat bułgarskiego
systemu edukacji i wymiany pomysłów na temat systemów edukacji. Następnie pracowaliśmy
nad nowymi rolami nauczyciela i ucznia, jakie przyniosła Edukacja 4.0, nowym rozumieniem
edukacji w szybko zmieniającym się świecie, w wyniku rewolucji Przemysłu 4.0 i zawartych w
niej technologii. Zespół bułgarski przedstawił prezentację zatytułowaną „Nauczyciel 4.0” na
temat zmieniających się ról nauczycielskich w ramach Edukacji 4.0. Następnie zespół francuski przedstawił prezentację na temat nowych ról uczeń-uczeń zatytułowaną „Uczeń 4.0”.

Opracowaliśmy treści i materiały do wykorzystania w naszych lokalnych działaniach i
działaniach upowszechniających, poprzez pracę grupową po prezentacjach.

Aby wnieść swój wkład w nasze działania projektowe, dyrektor generalny
„Euroconsultants Bulgaria S.A. AD” Eugeniy Ivanov podzielił się z nami swoimi
doświadczeniami, przedstawiając prezentację zatytułowaną „Future Professions”. Chcielibyśmy
podziękować Panu Eugeniuszowi Iwanowowi, który znacząco przyczynił się do głównej idei
naszego projektu i dał nam wizję w wielu punktach.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi szkoły, nauczycielom i uczniom 134 Liceum
„Dimcho DEBELYANOV” za serdeczną gościnność.