seeing the future, shape your career

W ramach naszego projektu wymiany partnerskiej Erasmus+ K229 zatytułowanego „Seeing the Future, Shape Your Career”, finansowanego przez turecką agencję narodową, zorganizowaliśmy krótkoterminową mobilność studentów i nauczycieli „C6 An Insight into 'Futuristic Jobs’” w dniach 12.03 .2023 -18.03.2023. ITCG Ferruccio Niccolini, nasz partner projektu, gościł grupy nauczycieli i uczniów z Turcji, Francji, Polski i Bułgarii w Volterra we Włoszech.

W ramach działań projektowych wszyscy uczniowie uczestniczących w projekcie instytucji przedstawili zawody przyszłości, które dopiero się rozwijają i są dziś mało znane. Przedstawiono, jakich kierunków kształcenia wymagają te nowe zawody oraz jakich umiejętności i kompetencji wymaga wykonywanie tych zawodów.

Ponadto wśród uczestniczących uczniów zorganizowano konkurs „Stwórzmy futurystyczną pracę”. Studenci z uczestniczących instytucji wyobrazili sobie futurystyczny zawód, który dziś nie istnieje i wprowadzili ten zawód. Podczas gdy kreatywne pomysły wszystkich grup uczniowskich zostały wysoko ocenione przez uczestników, jury konkursu ogłosiło zwycięzców wszystkich uczestników, a podczas pożegnalnej kolacji w szkole odbyło się wręczenie certyfikatów. Poza tym w szkole odbyły się gry integrujące uczniów, a uczniom biorącym udział w zabawie wręczono certyfikaty na pożegnalnym obiedzie.

Uczniowie i nauczyciele odwiedzili Robotics Labs na Uniwersytecie S. Anna (Piza), aby poznać praktyki i rozwój technologii. Z udziałem nauczycieli i uczniów zorganizowano również wycieczki kulturalne do miast Volterra, Piza i Florencja.

W imieniu wszystkich uczestników dziękujemy administratorom, nauczycielom, uczniom naszego partnera ITCG Ferruccio Niccolin, którzy ugościli nas w najlepszy możliwy sposób, oraz rodzicom ITCG Ferruccio Niccolini, którzy otworzyli swoje domy dla naszych uczniów i powitali ich ciepło.