seeing the future, shape your career

W ramach naszego projektu Erasmus+ K229 School Exchange Partnerships „Seeing the Future,
Shape Your Career” koordynowanego przez naszą szkołę i finansowanego przez turecką Narodową
Agencję, zorganizowaliśmy krótkoterminową wspólną mobilność kadry „Skills for the 21st
Century” w Saint -Pol-sur-Ternoise, Francja, w dniach 3-9 kwietnia 2022 r. Jeden z naszych
partnerów konsorcjum, Lycée Professionnel Pierre Mendès France, był gospodarzem mobilności z
udziałem nauczycieli z Turcji, Polski, Włoch i Bułgarii.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją „21st Century Skills” przygotowaną przez francuski zespół.
Jak wszyscy wiemy, w szybko zmieniającym się świecie na skutek rewolucji Przemysłu 4.0 i
zawartych w niej technologii zmieniają się również kompetencje i umiejętności wymagane przez
zawody przyszłości. Kluczowe jest zrozumienie umiejętności XXI wieku, jednego z głównych
tematów naszego projektu, oraz przedstawienie naszym nauczycielom i uczniom wizji w tym
zakresie. Po pouczającej prezentacji zespołu francuskiego przeprowadziliśmy grupowe badania
umiejętności XXI wieku.

Polski zespół, jeden z naszych partnerów, poinformował nas o cyfrowej wersji Taksonomii Blooma,
które jest skutecznym narzędziem wykorzystywanym przez edukatorów do tworzenia planów lekcji
i testów zachęcających do krytycznego myślenia, w prezentacji zatytułowanej „Cyfrowa
taksonomia Blooma”. Po prezentacji wymieniliśmy się pomysłami na temat taksonomii cyfrowej
Blooma w badaniach i działaniach grupowych.

Jako zespół turecki przygotowaliśmy również prezentację na temat „Jak stworzyć klasę XXI
wieku?”. W prezentacji szukaliśmy odpowiedzi na pytania, jak tworzyć środowisko szkolne i plany
lekcji, aby wyposażyć i rozwijać siebie i naszych uczniów w umiejętności XXI wieku.
Wymienialiśmy się pomysłami na zmianę ról nauczyciel-uczeń, środowisk i technik uczenia się.
Po prezentacjach pracowaliśmy jako grupa nad opracowaniem treści i materiałów do wykorzystania
w naszych lokalnych działaniach i rozpowszechnianiu. Przy pomocy opracowanych przez nas
materiałów przeprowadziliśmy zajęcia z 21st Century Skills z uczniami liceum prof. Pierre Mendès
France.

Chcielibyśmy podziękować administracji szkolnej Lycée Professionnel Pierre Mendès France,
nauczycielom i uczniom za jak najlepsze przyjęcie nas oraz wszystkim uczestniczącym instytucjom.