seeing the future, shape your career

W ramach naszego projektu Erasmus+ K229 School Exchange Partnerships zatytułowanego „Seeing the Future, Shape Your Career” koordynowanego przez naszą szkołę i finansowanego przez Turecką Agencję Narodową, zorganizowaliśmy krótkoterminową wspólną mobilność pracowników „Jobs of Future to Come” w Stambule , Turcja w dniach 16-22 października 2022. Jako Liceum Gumusyaka gościliśmy w naszej szkole i mieście grupy nauczycieli i uczniów z Włoch, Francji, Polski i Bułgarii.

W ramach działań projektowych zorganizowaliśmy przełamywanie lodów i gry, aby grupy studenckie mogły się zintegrować i bliżej poznać. Ponadto, jako zespół turecki, przeprowadziliśmy prezentację na temat zawodów przyszłości oraz kluczowych kompetencji, których te zawody będą wymagać. Z drugiej strony zespół francuski przeprowadził wstępną i grupową pracę nad futurystycznymi zawodami, które będą istnieć i oczekuje się, że będą istnieć w przyszłości. Włoski zespół przedstawił również prezentację na temat umiejętności i kompetencji, które będą odgrywać rolę w zatrudnieniu w przyszłości.

Oprócz działań projektowych zorganizowaliśmy warsztaty promujące sztukę marmurkowania, tradycyjną turecką sztukę zdobienia papieru, z udziałem naszych gości. Organizowaliśmy również wycieczki do historycznych miejsc Stambułu i Silivri, mające na celu przybliżenie historii naszego kraju i naszego miasta. Ostatniego dnia zajęć zorganizowaliśmy w naszej szkole degustację dań z tradycyjnej kuchni tureckiej. Na koniec zajęcia zakończyliśmy koncertem składającym się z piosenek tureckich i angielskich przygotowanych przez uczniów naszej szkoły.

Dzięki projektom Erasmus+ i możliwościom, jakie stwarzają, działania projektowe realizowane są znacznie sprawniej przy współpracy międzynarodowej, a kraje uczestniczące mają możliwość bliższego poznania swojej historii, kultury i sztuki. Wraz z tą kulturową różnorodnością i bogactwem zbliżają nas mosty przyjaźni ustanowione między nauczycielami a uczniami. Dziękujemy uczniom i nauczycielom wszystkich szkół partnerskich konsorcjum, którzy wzięli udział w wydarzeniu. Mieliśmy zaszczyt gościć Państwa w naszej szkole i mieście.