seeing the future, shape your career

Beklenen Sonuçlar

        Öğretmenler;

  • Avrupalı ​​meslektaşları ile iletişim halinde olarak kültürlerarası ve sosyal yeterlilik kazanacaklar,
  • ekip ruhunun yanı sıra, inisiyatif alma ve girişimcilik duygularını geliştirecekler,
  • öğrencilerin ve öğretmenlerin ‘Eğitim 4.0’ girişiminin gerekliliklerine ve kapsamına adapte olmalarını sağlayarak sürecin güncellenmiş rollerine hazırlanacaklar,
  • mesleklerinin gelecekte gerektirmesi muhtemel becerilerin farkında olarak kendi mesleki gelişimlerini de sürdürecekler,
  • çok dilli web sitesi, YouTube kanalı, broşürler vb. için içerik geliştirerek dijital becerilerini ve sanatsal duyarlılıklarını geliştireceklerdir.

        Öğrenciler;

  • Avrupalı ​​akranları ile iletişim halinde olarak kültürlerarası ve sosyal yeterlilikler kazanacaklar,
  • AB’ye dair düşüncelerini geliştirecek ve Avrupa vatandaşlığının sağladığı haklar konusunda farkındalık geliştirecekler,
  • yaşam ve kariyer; öğrenme ve yenilik; bilgi, medya ve teknoloji gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanacaklardır.