seeing the future, shape your career

Hedefler

        Günümüz mesleklerinin alternatifleri, yarının mesleklerine dair fırsatlar ve bu meslekleri edinmek için gereken yeterlilikler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız. Bu, şüphesiz, yeni mesleklerin gereksinimlerini sağlarken bir yandan da endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen ‘Eğitim 4.0’ isimli yeni bir eğitim anlayışının üzerinde durarak mümkün olacaktır.

        Projemizin “Geleceği Görerek” bölümünde; Endüstri 4.0, Eğitim 4.0 ve 21. yüzyıl becerileri etkinlikleri aracılığıyla; öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerinin geleceğe yönelik vizyonlarını genişletmelerini hedefliyoruz. Diğer yandan, “Kariyerini Şekillendir” bölümünde, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek ileride yapılacak işler ve gerekli becerilerle ilgili farklı çalışmalarla kariyerlerinin şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.