seeing the future, shape your career

İş Süreci

        Alanlarında uzman kişiler tarafından proje ekiplerine hizmet-içi eğitim ve seminerler verilecektir. Öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgilerini güncel tutmak için atölye çalışmaları ve Erasmus+ köşeleri düzenlenecek; bu amaca hizmet etmek için, broşür ve dergi gibi bazı diğer basılı materyaller de kullanılacaktır. İyi örnekler ile ilgili yerinde gözlem yapmak için, ilgili kurumlara eğitim ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ‘Eğitim 4.0’ alanındaki güncellenmiş rollerine dikkat çekerek, ebeveynleri de ‘Ebeveynlik 4.0’ terimiyle tanıştıracak ve öğrencilerinin ergenlik dönemi ve kariyer planlamasına bilinçli olarak katkıda bulunma sürecine dahil edeceğiz. Dahası; öğrenciler, diğer ülkelerden öğrencilerle akranlar arası etkileşime girerek AB’ye dair düşüncelerini geliştirebilecek ve Avrupa vatandaşlığının sağladığı haklar konusunda farkındalık geliştirebileceklerdir.