seeing the future, shape your career

Proje Hakkında

        Yaklaşık son on yıldır süregelen Endüstri 4.0 devrimindeki gelişmelere paralel olarak, dünyanın daha önce görülmemiş bir hızla değişmekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Bugün var olan mesleklerin çoğunun yakın bir gelecekte artık mevcudiyetini koruyamayacağı; ilgili makalelerin yanı sıra, OECD ve WEF raporlarıyla da öngörülmektedir. Yeni mesleklerin bunların yerine geçecek olması ve hayal gücünün ötesinde bazı diğer mesleklerin de ortaya çıkması söz konusudur. Bu durumun, kaçınılmak olarak, yakın gelecekteki meslek seçimlerini şekillendirecek olması; proje partnerlerinin “Geleceği Görerek Kariyerini Şekillendir” isimli bu projeyi yazma amacıyla bir araya gelmesindeki ana motivasyon kaynağı olmuştur.